Coronavirus COVID-19

Beste mevrouw, meneer

Voor u, patiënt in onze Dental & Paro Implant Clinic, willen wij graag het advies formuleren dat wij kregen van hogerhand met name van onze diverse beroepsverenigingen.
Dit berust op aanbevelingen van de overheid en de wetenschappelijke literatuur.
Het COVID-19 virus heeft vermoedelijk een incubatietijd (aanwezigheid van het virus zonder klachten) van 2-14 dagen. Transmissie gebeurt op directe wijze (hoesten, niezen en druppelinhalatie) of na contactoverdracht (orale, neus- en oogslijmvliezen). Dit virus kan van persoon op persoon worden overgedragen door direct of indirect contact, of door grote of kleine druppels. Daarnaast kan het ook direct of indirect worden overgedragen via speeksel. Dit virus is snel overdraagbaar en er is momenteel geen vaccin.
Gezien de gekende evolutie van de virusinfectie in onze buurlanden en de exponentiële groei de laatste dagen en uren in eigen land willen wij als praktijk onze verantwoordelijkheid opnemen om de verspreiding zoveel mogelijk te beperken door het aantal behandelingen te reduceren vanaf maandag 16 maart 2020 en dit voor minstens 3 weken met uitzondering van urgente zorgen.

Om u als patiënt en ook onze medewerkers en onszelf te beschermen volgen hier dan ook een aantal richtlijnen met betrekking tot uw komend bezoek aan onze praktijk.

 1. Telefonisch contact voorafgaand aan uw behandeling

  • Om te beslissen of uw behandeling al dan niet kan doorgaan zullen wij, voorafgaand aan uw bezoek, telefonisch contact met u opnemen. Wij stellen u een aantal korte vragen en geven u het gepaste antwoord met betrekking tot uw afspraak.
  • Indien u ziek bent (hevig hoest, keelpijn, koorts), gelieve uw afspraak zelf te annuleren aangezien u zelfs met lichte symptomen, niet toegelaten wordt in de praktijk.
 2. In de praktijk
  • Indien u in aanmerking komt voor de geplande behandeling, kom alleen naar de praktijk met maximaal 1 begeleider die niet tot de risicogroep behoort

Enkel u als de patiënt wordt toegelaten in de behandelkamer

Elke behandelkamer is van elkaar gescheiden

 • Kom niet vroeger dan nodig en ook niet later dan voorzien.
 • Bij voorkeur zijn maximum 6 patiënten tegelijkertijd toegelaten in de wachtkamer.
 • U komt best één voor één naar de balie.
 • Boekjes en speelgoed werd door ons uit de wachtkamer verwijderd
 • Verplicht handen wassen (drogen met wegwerp papieren handdoekjes)
 • Minimum 1,5 meter afstand houden tot andere personen en tot de balie
 • Raak geen deurklinken en lichtknoppen aan
 • Betaal niet met cash geld maar bij voorkeur met uw bankkaart of via betaalapp op de smartphone (scannen QR code)
 • Voorafgaand aan de behandeling zullen we u vragen om 1 minuut de mond te spoelen met een desinfecterend mondspoelmiddel

Wat doen wij nu extra?

 • Een goede screening van de patiënten:

Welke behandelingen gaan wel veilig door en welke worden beter uitgesteld tot later?

 • De agendaplanning wordt voldoende gespreid om onderling patiëntencontact te vermijden en voldoende tijd te voorzien om alle extra maatregelen te nemen
 • Wij hebben voldoende chirurgische mondmaskers besteld en ook reeds in voorraad

Het volgende doen we nu maar ook in Niet-Corona perioden !

 • Zoals gebruikelijk in onze praktijk worden, conform de hygiëne richtlijnen van het WIP rapport, liggen onze hygiëne en desinfectie normen zeer hoog.
 • Alle instrumenten, behandelstoelen, werktabletten, worden steeds nauwgezet gedesinfecteerd en gesteriliseerd.
 • Deurklinken, lichtknoppen in praktijk, toilet en betaalterminal worden tussendoor ontsmet.
 • Alle lokalen worden regelmatig verlucht

Tot slot
De nationale veiligheidsraad heeft beslist om de tandartspraktijken niet te sluiten vanaf maandag 16 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020. Zowel Dental Clinic als onze Paro Implant Clinic houdt zich strikt aan de opgelegde richtlijnen niet alleen nu maar ook tijdens niet-Corona perioden. Indien de overheid in de volgende uren/dagen bijkomende maatregelen treft, passen wij deze onmiddellijk toe.
Met inachtneming van de nodige screening en alle bovengenoemde maatregelen, is er geen reden om uw behandeling uit te stellen en is de continuïteit van de zorgen met betrekking tot uw mondgezondheid en pijnklachten verzekerd.

Vriendelijke groeten
Drs. Nicholas en Philippe Demoor, tandartsen
Dr. Danielle Van Strydonck, parodontoloog

Dental Clinic & Paro Implant Clinic