Coronavirus COVID-19

Beste patiënt

Sinds 07/03/2022 is code geel van kracht in ons land. Gezien wij een medisch beroep uitoefenen, blijft het dragen van een mond-neusmasker echter verplicht voor alle personen vanaf 12 jaar die onze praktijk betreden.
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om dit steeds zelf mee te brengen naar uw afspraak.

Meer informatie hierover kan u hier terugvinden.

Heeft u een positieve COVID-test afgelegd en/of heeft u ziektesymptomen, dan verzoeken wij u vriendelijk om zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op te nemen om uw afspraak te verplaatsen. Een andere patiënt heeft dan de mogelijkheid om de vrijgekomen plaats in te nemen.

Wij danken u voor uw medewerking en begrip.

Vriendelijke groeten

het ganse team van Dental Clinic Demoor