Tarieven

 • De tandartsen in deze praktijk zijn niet conventioneerd (ofwel gedeconventioneerd)
  Conventietarieven zijn prijzen afgesproken tussen de regering, ziekenfondsen en tandartsen.
  Tandartsen kunnen kiezen of ze zich houden aan de vaste prijzen of niet.
  Als een tandarts de conventie aanvaardt, is deze volledig geconventioneerd en houdt zich aan het RIZIV-tarief.
  Gedeconventioneerde tandartsen zijn niet verplicht om zich aan deze tarieven te houden en bepalen zelf de prijzen. Het bedrag dat terugbetaald wordt door het ziekenfonds, is evenwel hetzelfde als bij geconventioneerde tandartsen.

 • Tarieven worden nooit telefonisch doorgegeven. Tijdens een consult met de tandarts kunnen de mogelijkheden besproken worden en wordt er ook een begroting opgesteld. Voor een uitgebreid behandelplan zoals voor kroon- en brugwerk of protheses wordt er ook steeds een overzicht van het behandelplan met vermelding van de te betalen bedragen met u meegegeven.

 • Voor alle consulten en behandelingen geldt dat u de betaling uitvoert aan onze balie meteen na de afspraak.
  Uitstel van betaling of betaling per overschrijving kan niet worden toegestaan.
  Bij financiƫle moeilijkheden vragen wij om dit voorafgaand aan de afspraak duidelijk te melden aan onze baliemedewerkers of aan de tandarts zelf zodat er eventueel een betalingsplan kan worden uitgewerkt.

 • Wanneer u niet jaarlijks op controle gaat bij de tandarts, zal u het volgende kalenderjaar een lagere terugbetaling krijgen bij de mutualiteit en dit voor tandsteenverwijdering en conserverende zorgen zoals vullingen. Klik hier voor meer informatie.

 • Betalen kan in onze praktijk met de bankkaart, kredietkaart, via app op de smartphone (scannen QR code) ofwel cash (liefst zo gepast mogelijk).