Specialisaties

Wanneer een tandvleesontsteking (gingivitis) niet wordt behandeld, kan deze zich uitbreiden naar het kaakbeen waardoor er botverlies rondom de tanden optreedt. Men spreekt dan van parodontitis.

De algemene tandarts screent het tandvlees door de DPSI-score of Dutch Periodontal Screening Index te bepalen.

Bij een screening van 0,1 of 2 is er geen sprake van parodontitis (= botverlies rondom de tanden) en zal een grondige mondhygiëne instructie (inclusief reiniging) worden uitgevoerd.

Bij een screening van 3-, 3+ of 4 adviseren wij een verwijzing naar onze afdeling Paro Implant Clinic Van Strydonck voor de verdere behandeling.

Parodontitis is een ontstekingsproces veroorzaakt door vooral anaerobe micro-organismen (bacteriën) die in de tandoppervlakken koloniseren. In de daaromheen gelegen parodontale weefsels is een infectiehaard aanwezig die vroegtijdig gebitsverlies en daarnaast risico's voor de algemene lichamelijke conditie kan veroorzaken.
Daarom is eliminatie van de veroorzakende bacteriën en het onstekingsproces noodzakelijk.

De parodontoloog maakt het tandvlees en bot weer gezond en waarborgt zo de duurzaamheid van uw gebit.