Specialisaties

Voor uw eerste afspraak in onze praktijk zijn er 3 mogelijkheden:

1. Intake
Bij dit eerste contact neemt de tandarts uitvoerig een anamnese met u door. Een uitgebreid mondonderzoek wordt uitgevoerd al dan niet gecombineerd met röntgenfoto's waarbij we zowel uw tanden als uw tandvlees grondig onderzoeken. Aan de hand van de Dutch Periodontal Screening Index (DPSI) meten we de gezondheid van uw tandvlees.
Rekening houdend met uw wensen stellen we een behandelplan voor.

2. Urgentie
U hebt een dringende klacht (pijn, fronttand afgebroken, probleem met prothese,…)?
Naargelang de ernst van de klacht streven we ernaar om onze vaste patiënten binnen 48u te helpen.

3. Consultatie
U hebt een vraag of wenst een tweede opinie over een tandheelkundig probleem.

Alle behandelingen worden steeds meteen na de afspraak aan de balie afgerekend.
Betaling via overschrijving is niet mogelijk. Indien de betaling verloopt via OCMW of een bewindvoerder, gelieve steeds de nodige attesten ter bewijs mee te brengen naar uw eerste afspraak.

Voor een eerste bezoek aan de praktijk, zullen wij u vragen om 2 formulieren in te vullen om uw dossier te kunnen vervolledigen. De formulieren (Administratieve gegevens en ASA formulier) vindt u op deze website terug op de pagina Contact. De aanlog gegevens (gebruikersnaam en paswoord) worden verschaft bij het telefonisch vastleggen van uw afspraak.
Alle gegevens worden verzameld, verwerkt en gedeeld conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming. De verwerkingsverantwoordelijke is de praktijkeigenaar Nicholas Demoor.